Skip Navigation LinksFakülte-Vizyonu

Fakülte Vizyonu

      Doğu Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 'nin temel misyonu en ileri düzeyde  ve uluslararası standartlarda diş hekimliği bilgi ve becerilerine sahip mezunlar vermektir. Misyonumuzun küresel sağlık sorunlar' hakkında iyi bir anlayışa sahip ve örnek sağlık hizmetleri sunumu ile bireylerin ve toplumun yaşam kalitesini mümkün olabilecek en üst düzeye çıkarma becerilerine sahip mezunlar yetiştirmek olduğunu belirtmekten gurur duymaktayız.  Uluslararası standartlarda olan eğitimimiz öğrencilerimizi diş sağlığı konusundaki en son küresel gelişmelerden haberdar etmekle kalmayıp aynı zamanda onları günlük tıbbi uygulamalarda güncel teknolojiyi kullanmaya teşvik edecektir. Mezunlarımız, sadece klinik becerileriyle değil, aynı zamanda profesyonellik, etik, tıbbi liderik, etkili iletişim ve takım çalışması konularındaki bilgi ve becerileri ile yüksek nitelikli diş hekimleri olarak hizmet vereceklerdir. 

     Vizyonumuz, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin en güncel eğitim standartları yaklaşımını benimseyerek, diş hekimliği eğitimini  kanıta dayalı tıp, araştırma ve öğrenci merkezli bir yaklaşımla, sürekli öğrenmeyi benimseterek en yüksek standartlarda sunmaktır. Gelecekte kendi güçlü kimliği ve kültürü ile fark yaratan, diş hekimliği alanında yüksek standartlarda hizmet veren, ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığa sahip, yüksek standartları ile kaliteli ve nitelikli öğrenci ve öğretim elemanlarının ilgi merkezi haline gelecek bir fakülte olarak görmekteyiz. 

Diş Hekimliği Fakültesi’nin Misyonu

Kaliteli hizmet, hasta güvenliği ve araştırmaya odaklanarak toplumun ağız ve diş sağlığını iyileştiren, toplumsal hizmet bilincine, hümanistik ve etik prensiplere bağlı, bilimsel bilgi ve araştırma sonuçlarını uygulayan ve bilimin üstünlüğüne inanan, hasta ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan, yetkin diş hekimlerinin topluma kazandırılmasını sağlayan kurumsal bir yapı olmaktır. Diş Hekimliği Fakültesi etkinliklerinde uluslararası düzeyde kabul gören mükemmelliğe ulaşmak için, akademik ve etik değerler çerçevesinde pozitif özgür düşünceye sahip çıkan, eğitimde öğrenci merkezli olan ve çalışanlarının mutluluğuna önem veren, aynı zamanda dış paydaşlarıyla uyum içinde çalışma ve hizmet anlayışını benimsemektedir.

DAÜ Web Siteleri