Skip Navigation LinksEğitim

Eğitim

Eğitim Hedefleri 

Doğu Akdeniz Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi  beş yıllık eğitim  programını tamamlamış  bir öğrencinin mezuniyet anında sahip olması gereken yetkinlikler;

 • Diş hekimliği mesleği ile ilgili eleştirel düşünme, yaratıcılık becerisine sahip olur.
 • Etik kurallara ve mesleki sorumluluk bilincine uygun, hasta hakları ve insani değerler odaklı mesleki uygulamalar yapabilir.
 • Diş hekimliği alanında kullanılan tüm biyomateryaller ve aletler hakkında bilgi sahibi olur. Sürekli eğitim, iletişim, sağlık bilişim yönetimi gibi konularda çağdaş teknolojileri kavrar ve bunları mesleki uygulamalarının gereklilikleri doğrultusunda kullanır.
 • Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir.
 • Diş hekimliği çalışma alanlarında ve diğer tıbbi alanlarda disiplinler arası takım çalışması ve tıp uzmanlık alanlarıyla işbirliği yapar
 • Diş hekimliği mesleği ile ilgili güncel bilimsel çalışma ve gelişmeleri izlemek ve yeni öğrendiklerini uygulamalarında kullanabilmek, kendini sürekli geliştirir
 • Toplumun ve bireylerin genel sağlığını ön planda tutan ve sağlık durumlarını geliştirecek girişim ve uygulamaları yerine getirmek, koruyucu diş hekimliği uygulamalarını klinikte yapabilmek ve bu konularda hastayı bilinçlendirmek ve yönlendirebilir.
 • Klinik işleyişi, etkin çalışma düzeni, yardımcı personel eğitimi, mesleki hastalıklardan korunma yöntemleri konularında gerekli uygulamaları yapar.
 • Çevre koruma, atık yönetimi, iş sağlığı ve güveliği konularında yeterli bilgiye sahip olur.
 • Hastaları gerekli ve yeterli bilgi donanımı ile etkili oral hijyen teknikleri konusunda eğitebilir ve yapılacak işlemler öncesinde aydınlatılmış onam konusunda bilgilendirebilir.
 • Yaşadığı sosyal çevre ya da diğer meslek grupları ile işbirliği içinde etkinlik ve proje uygulamalarında bulunur.
 • Girişimcilik konusunda gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye yönelik olumlu tutum geliştitir ve bu tutumu meslek hayatı boyunca sürdürme eğilimindedir.

Dişhekimliği eğitim programının amacı;

Birey ve toplum sağlığını koruyan, toplumun sağlık gereksinimine yanıt verebilen, bilimsel ve kanıta dayalı tanı ve tedavi yöntemlerini uygulayabilen, temel klinik bilgi, beceri ve tutumlara sahip, çağdaş iletişim ve bilgi kaynaklarını etkin kullanabilen, ulusal ve uluslararası sağlık sorunlarına duyarlı hekimler yetiştirmektir.DAÜ Web Siteleri